Toerana iray mitokana ; tena tsara ho an'ny tia nofinofy mahafinaritra eo anivon'ny saha lehibe iray.

Ahitana trano satrana roa (2) sy "Bungalow" maro miavaka samy manana ny maha izy azy avy ; ireo efitrano ireo dia misy
irony antsointsika hoe "climatiseur" irony na fitaovana mampangatsiaka ny rivotra ao anatin'ny efitrano.
fandraisana tena feno sady mahafa-po tanteraka eo amin'ny resaka fialana hetaheta.
sakafo tena tsara sady mafilotra.
mitodika any amin'ny ranomasina ka ahitana ny "masoandro mody" ny trano.
ahitana dobo filomanosana.
fitsangantsanganana an-dranomasina.
"Picnic" arahina sakafo.
karazana fihetsiketsehana maro atao eny amin'ny tora-pasika manamorona ny ranomasina.

Nouveau : voyez nos chambres. Cliquetez ici pour
des images et des informations. (en partie l'anglais)Foto 1
1
2
3
4
5
6
7
8